LINGO

LINGO 18.0

Xây dựng và giải quyết số nguyên tối ưu hóa mô hình
Người dùng đánh giá
3.8  (51 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
18.0.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
LINDO Systems

Làm cho việc giải quyết số nguyên ngẫu nhiên, tuyến tính, phi tuyến, bậc hai, vv tối ưu hóa các mô hình nhanh hơn và hiệu quả hơn. Nó embeds giải quyết trong xây dựng, môi trường cho xây dựng và chỉnh sửa các vấn đề cũng như một ngôn ngữ cho tối ưu hóa các mô hình.

LINGO là một báo động hoạt động công cụ thiết kế để xây dựng và giải quyết Tuyến tính, phi tuyến (convex và nonconvexl), bậc hai, Quadratically Constrained, Second Order Cone, ngầu nhiên thống kê. và số nguyên optimization người mẫu. Nó cho phép ông tính của anh tuyến tính, phi tuyến và số nguyên vấn đề nhanh lên trong một cao thể đọc được hình thành.
Thông tin được cập nhật vào: